Tasca

Amb tota la informació que reunireu podreu triar diverses opcions: fer un vídeo, fer una presentació o fer un mural. Açi vos facil.litem dos plantilles:

Plantilla mural

Plantilla presentació

Siga el que siga que trieu, de forma orientativa, el treball ha d’incloure els següents aspectes:

  • Biografia de Joanot Martorell
  • Argument
  • Personatges
  • Estructura de l’obra