Avaluació

valencia-4-eso-2016_ud_07_act_03_avaluacio_01 Està ben feta la vostra tasca?

Cal valorar els següents aspectes:

  • Treball en grup.
  • Esforç i participació durant tot el procés.
  • Qualitat de la presentació feta (correcció gramàtica  i ortogràfica, coherència del que es diu)